Цени

Цена на счетоводни услуги за абонаментно обслужване

 • Безплатна регистрация на фирма, при сключване на договор за абонаментно обслужване
 • Доведи нов клиент и получи месечната си такса обратно
 • Обади се  и сключи индивидуален план за счетоводно обслужване  с индивидуален подход и цена
 • вид на дейността на фирмата – услуги, търговия, производство, строителство…
 • виж на фирмата/дружеството – ЕООД, ООД, ЕТ, ЕАД/АД, НПО, сдружение с нестопанска цел…
 • област на дейността – в България, вътрешнообщностни доставки в и от ЕС (ВОП/ВОД), внос и износ, и др.
 • наличие на регистрация по ДДС
 • брой обекти (магазини, офиси, складове и др.)
 • документооборот – брой счетоводни документи и фактури (издадени и получени)
 • брой осигурени лица (вкл. работници)
 • складови наличности и нужда от складова програма
 • месечен документо оборот (нужда от допълнителни справки и допълнителен документооборот)
 • задължение за финансов одит?
 • други специфични нужди и изсквания
 • за съществуващи фирми – каква счетоводна база е прилагана последната година (МСС, НСС)?

В цените влиза  таксата за обработка на заплати и осигировки до  2 броя осигурени лица.

Брой документи Цени в лева без ДДС за фирми занимаващи се с услуги  Цени в лева без ДДС за фирми занимаващи се с Търговия Цени в лева без ДДС за фирми занимаващи се с проиюводство
До 20 документа 50 70 90
До 40 документа 70 90 110
До 80 документа 100 120 140
До 120 документа 140 160 180
До 200 документа индивидуално индивидуално индивидуално

В цените влиза  таксата за обработка на заплати и осигировки до  2 броя  осигурени лица.

Брой документи Цени в лева без ДДС за фирми занимаващи се с услуги  Цени в лева без ДДС за фирми занимаващи се с Търговия Цени в лева без ДДС за фирми занимаващи се с проиюводство
До 20 документа 120 140 160
До 40 документа 170 190 210
До 80 документа 240 260 280
До 120 документа 300 320 350
До 200 документа 200 220 240
До 300 документа По договаряне По договаряне По договаряне
Над 300 документа По договаряне По договаряне По договаряне
Нулева декларация по ЗДДС за фирми без дейност през годината 30 30 30

Внимание: В горепосочените цени не влиза подавнето на Интрастат декларации, както обработката заплати и осигуровки на над два броя осигурени лица. За всяко следващо осигурено лице се доплаща 12,00 лева без ДДС

Месечно възнаграждение Интрастат декларации Цени в лева без ДДС
Нулева Безплатно
1-5 записа 20
5-10 записа 40
10-20 записа 60
20-30 80
Над 30 записа По договаряне

 

Цени за консултации и еднократни счетоводни услуги

Брой документи Цана в лева без ДДС
Фирми нерегистрирани по ДДС до 50 документа 250 лева
Фирми нерегистрирани по ДДС до 100 документа 345 лева
Фирми нерегистрирани по ДДС до 150 документа 405 лева
Подаване на декларация към НАП – 20 лв.

Ако искате да получите своята индивидуална оферта, като се отчетат всички особености на Вашия бизнес и специфични изисквания, моля изпратете запитване от формата за обратна връзка на нашия сайт или уговорете среща – на място в нашия офис.

Цени за ТРЗ и Личен състав/ Пейрол услуги

Брой служители Цена в лева без ДДС
До 10 служители 16 лева на всеки служител
До 50 служители 14 лева на всеки служител
До 100 служители 11 лева на служител
Над 10 служители Специално предложение