Услуги свързани с търговския регистър

Регистрация на фирми – всички клиенти, чиито фирми са регистрирани от нас, получават преференциални цени за счетоводно обслужване.

За да Ви улесним максимално, от Вас се изисква само да:

  • изберете име на бъдещата фирма
  • да внесете капитала по банкова сметка (за ООД и ЕООД).
  • След като направите това в срок от една седмица Вие ще сте собственици на исканата от вас фирма и ще можете да осъществявате дейността си според законите на страната.

Безплатна регистрация на ООД / ЕООД / ЕТ на нови клиенти, при сключен договор с нашата счетоводна къща за счетоводство и  счетоводно обслужване за срок от една или повече години. 

Промяна в обстоятелствата

Прекратяване и заличаване на фирми (ЕООД, ООД, ЕТ и др.)

Как можем да ви помогнем?

Свържете се с нас на посочените контакти или изпратете бизнес запитване онлайн.