ТРЗ и Личен състав / Пейрол услуги

 • Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения и своевременното им регистриране в ТД на НАП;
 • Създаване и поддържане на трудови досиета на служителите;
 • Изготвяне на длъжностни характеристики, трудови досиета, заповеди за отпуск, заповеди за уволнение, прекратяване на трудовите правоотношения, служебни бележки и т.н.;
 • Изготвяне и попълване на Трудови и Осигурителни книжки;
 • Изчисляване и изготвяне на ведомости за работни заплати;
 • Изчисляване на социални и здравни осигуровки;
 • Изготвяне на платежни документи за данъци, осигуровки и заплати;
 • Подготвяне на документи за пенсиониране и оформяне на трудов стаж – УП-1, УП-2 и УП-3;
 • Подаване на необходимите справки, декларации или други документи в ТД на НАП;
 • Подаване на болнични листове и декларации в НОИ;
 • Изготвяне на документи за инспекция по труда;
 • Регистрация по закона за защита на личните данни;
 • Граждански договори – сметки за изплатени суми, служебни бележки, декларации;
 • Изготвяне на необходимите справки за нуждите на мениджмънта и счетоводния отдел на клиента, за НСИ, при ревизии, проверки и др.
 • Създаване и поддържане на трудови досиета на работниците и служителите.
Как можем да ви помогнем?

Свържете се с нас на посочените контакти или изпратете бизнес запитване онлайн.