Консултации и еднократни счетоводни услуги

  • Годишно счетоводно и данъчно приключване, съставяне на данъчна декларация и годишен отчет на фирми, който през годината не са имали  текущо счетоводно обслужване 
  • Фирми без дейност – подаване на декларация към НСИ, че дружеството не е осъществявало дейност,  подаване на  нулев отчет за дейността в Търговския регистър към Агенцията по вписвания;
  • Изготвяне  и подаване на данъчни декларации на физически лица 
  • Счетоводни, данъчни и осигурителни консултации;  
  • Изготвяне на тримесечни отчети към БНБ; 
Как можем да ви помогнем?

Свържете се с нас на посочените контакти или изпратете бизнес запитване онлайн.